Luxdico.de

LËTZEBUERGESCH

Fouer
Fouer
Fouer
Foulard
Fousbann
Fouss
Fouss beim Mol halen
Fouss, ze -
Fouss, zu -
Foussball
Foussball-Nationaldivisioun

DEUTSCH

Messe
Jahrmarkt
Fuhre
Halstuch
Fousbann
Fuß
pflichtbewusst sein
Fuß, zu -
Fuß, zu -
Fußball
Fußball-Nationalliga