Luxdico.de

LËTZEBUERGESCH

Divisioun
Divorce
divorcéieren
Diwwi
Diwwi, ënner dem -
do
do
do ënnen
do sinn
do uewen
Do, am -

DEUTSCH

Division
Ehescheidung
scheiden, sich - lassen
Federbett
heimlich
da
dort
da unten
da sein
da oben
tagsüber