Luxdico.de

LËTZEBUERGESCH

komescherweis
Komet
Komiker
Komma
kommandéieren
kommen
Kommentar
kommentéieren
Kommerzialisatioun
kommerzialiséieren
Kommioun

DEUTSCH

komischerweise
Komet
Komiker
Komma
befehlen
kommen
Kommentar
kommentieren
Kommerzialisierung
kommerzialisieren
Kommunion