Luxdico.de

LËTZEBUERGESCH

Simulatioun
Simulatioun
simuléieren
Sinfonie
sinistréiert
sinn
Sinnef
Sinus
Siphon
Sipp
Sippecht

DEUTSCH

Vortäuschung
Simulation
simulieren
Symphonie
geschädigt
sein
Ackersenf
Sinus
Siphon
Sippe
Saufgelage